Wat is een verslaving?

We hebben er allemaal weleens van gehoord en misschien zelfs van dichtbij meegemaakt, maar wat is een verslaving nu precies? Een verslaving wordt gekenmerkt als een psychische en fysieke aandoening waarbij het onmogelijk lijkt te zijn om te stoppen met het gebruiken/toepassen van een bepaalde stof of activiteit, zelfs als dit negatieve en schadelijke gevolgen heeft. Bij een verslaving hebben heeft iemand geen controle over hoe het middel wordt gebruikt en is er sprake van dwangmatig gedrag. Met andere woorden: een verslaving is allesoverheersend, met ernstige gevolgen voor het functioneren in het dagelijks leven.

Herstellen van een verslaving doet u niet alleen. Bij White River Recovery, een afkickkliniek gelegen in Zuid Afrika, bieden we u graag de professionele hulp die u nodig heeft. Ieder mens is uniek. Daarom is onze zorg maatwerk. In samenspraak met u bepalen wij welke behandeling voor uw verslaving aan alcohol het beste is.

Waarom middelen gebruiken?

Dat iemand alcohol drinkt, drugs gebruikt of bepaald gedrag toepast, kan meerdere redenen hebben. De voornaamste redenen zijn:

 • experimenteren;
 • erbij willen horen;
 • het doorbreken van een sleur;
 • ontspanning;
 • uit verveling;
 • willen vluchten uit de werkelijkheid.

In de meeste gevallen verloopt het gebruik van middelen of het toepassen van bepaald gedrag zonder problemen. Op het moment dat het gebruiken een gewoonte en het gedrag oncontroleerbaar wordt, kan er sprake zijn van een verslaving.

Verslaafd aan alcohol, drugs, gokken of internet

Wanneer het gaat over verslaving, zullen de meeste mensen waarschijnlijk direct denken aan alcohol, drugs of medicijnen. Er bestaat echter ook zoiets als een gedragsverslaving. Denk aan een gokverslaving, seksverslaving of internetverslaving.

Hoe ontstaat een verslaving?

In principe kan iedereen verslaafd worden. Wel is het zo dat sommige mensen een grotere kans hebben om verslaafd te raken. In veel gevallen is verslaving ontstaan als een symptoom van onderliggende problematiek. Door alcohol te drinken of bepaalde middelen te gebruiken worden gevoelens, emoties of gedachten verdoofd en/of verdrongen.

Genetische factoren
Bij 35 tot 80% van mensen die kampen met een verslaving, blijkt erfelijkheid een belangrijke rol te spelen bij de ontwikkeling ervan. Kinderen waarbij een of beide ouders verslaafd zijn geweest, hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van een verslaving.

Psychische aandoeningen
Ook psychische aandoeningen als ADHD of depressie kunnen van invloed zijn of iemand al dan niet verslaafd raakt.

Persoonlijke en omgevingsfactoren
Tot slot kunnen persoonlijke en omgevingsfactoren ook een rol spelen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is van het vroegtijdig verlaten van school of financiële problemen. Maar ook de omgeving waarin iemand opgroeit of grote, ingrijpende veranderingen kunnen van invloed zijn.

Het herkennen van een verslaving

Bij een verslaving is er sprake van verslavingsgedrag. Iemand kan het volgende ervaren:

 • Een groot deel van de dag gaat naar het verkrijgen of gebruiken van het middel.
 • Door verlangen (trek of zucht) ontstaat er herhalend patroon.
 • Het patroon is nauwelijks of niet te onderbreken.
 • Het is niet meer goed mogelijk om te functioneren in het dagelijks leven.

Er bestaat nog veel schaamte omtrent het onderwerp ‘verslaving’. Heeft u zelf te maken met een verslaving? Dan kan deze schaamte ervoor zorgen dat u zich steeds meer afsluit van uw familie, vrienden en omgeving. Het kan erg moeilijk zijn om toe te geven dat u verslaafd bent en dit vergt dan ook veel moed en wilskracht. Hoe langer u blijft verbergen dat u verslaafd bent, hoe zwaarder en moeilijker het herstelproces zal zijn. Het is zelden mogelijk om op eigen wilskracht te stoppen met alcohol, drugs of andere verslavingen.

Geestelijke afhankelijkheid

Is er sprake van geestelijke afhankelijkheid, dan verlangt iemand zo hevig naar het middel dat die persoon alleen nog meer kan denken aan het verkrijgen en gebruiken ervan. Uiteindelijk ontstaat het gevoel dat het niet meer mogelijk is om zonder het middel te functioneren.

Lichamelijke afhankelijkheid

Lichamelijke afhankelijkheid komt voor wanneer het lichaam compleet gewend is geraakt aan het gebruik van een middel. Wordt het middel plots niet meer gebruikt, dan gaat het lichaam protesteren met klachten als gevolg. Deze klachten worden ook wel ontwenningsverschijnselen genoemd en kunnen bestaan uit koorts, misselijkheid, hoofdpijn en slapeloosheid.

Wat zijn de gevolgen van een verslaving?

De gevolgen van een verslaving zijn per gebruiker verschillend. Bovendien is het afhankelijk van diverse factoren, zoals welk middel iemand gebruikt, hoe vaak en hoeveel er wordt gebruikt en of iemand een baan, studie en sociale contacten heeft.

Lichamelijke problemen
Het gebruik van drugs kan het lichaam belasten. Vooral stimulerende drugs zoals speed en cocaïne kunnen zorgen voor uitputting en problemen met hart- en bloedvaten.

Psychische problemen
Wanneer er sprake is van een verslaving, dan wordt die persoon heel erg in beslag genomen door het middel. Interesse in andere zaken wordt steeds minder, waardoor de ontwikkeling stil kan komen te staan. Depressies kunnen ontstaan of verergeren. Daarnaast kan iemand uiteindelijk grip op de werkelijkheid verliezen.

Sociale problemen
Is iemand verslaafd, dan heeft dit invloed op het gedrag. Doordat er vooral interesse is in het middel, wordt interesse voor anderen steeds minder. In dat geval kan het voorkomen dat iemand voorrang geeft aan het drugsgebruik ten koste van familie of vrienden.

Geld problemen
Geld problemen kunnen ontstaan wanneer iemand door het niet meer normaal kunnen functioneren op het werk zijn baan verliest. Ook kan een verslaafd persoon de neiging hebben al zijn geld te besteden aan drugs of alcohol.

Uw behandeling bij White River Recovery

Het team van White River Recovery bestaat uit ervaren psychologen, counselors, verpleegkundigen en ervaringsdeskundigen. Veel van hen hebben zelf ook de ziekte van verslaving overwinnen en begrijpen daardoor heel goed wat u doormaakt. Zij begeleiden u stap voor stap. Ons doel is om u snel maar vooral veilig te behandelen, waardoor u weer gezond uw leven kunt oppakken. Onze locatie in Zuid-Afrika behandelt verschillende verslavingssoorten en alle onderliggende problematiek. De kliniek ligt vlakbij een van de grootste natuurreservaten ter wereld: het Krugerpark in Witrivier. Hier komt u helemaal tot zichzelf en kunt u in een veilige omgeving afkicken.

  Wat is een verslaving?