Het stigma rondom verslaving


Verslaving is een complexe aandoening die verschillende negatieve stereotypen en stigma’s met zich meebrengt. Deze vooroordelen kunnen niet alleen degenen treffen die lijden aan verslaving, maar kunnen ook de toegang tot behandeling en steun belemmeren. Er bestaan tegenwoordig nog veel misvattingen over verslavingen. Er worden veroordelingen geroepen zoals “ze hebben zelf gekozen om te gaan gebruiken of had je maar niet moeten gebruiken.” In deze blog zullen we dieper ingaan op het stigma rondom verslaving, waarom het schadelijk is en hoe we het kunnen aanpakken.

Waarom stigma’s rondom verslaving bestaan


Om te beginnen wat is een stigma? Het verwijst naar de negatieve beeldvorming, vooroordelen en discriminatie waarmee individuen of groepen worden geassocieerd vanwege kenmerken zoals een bepaalde aandoening, gedragingen of sociaal-culturele achtergronden. In het geval van verslaving kan stigma resulteren in het labelen van mensen met een verslaving als zwak, immoreel of onverantwoordelijk. Hierbij wordt de aandoening gezien als een teken van persoonlijk falen in plaats van een medische aandoening.

Het stigma rondom verslaving kan voortkomen uit verschillende bronnen, waaronder onwetendheid, culturele opvattingen en zelfs media-invloeden. Culturele opvattingen spelen een grote rol in hoe we verslaving zien. In veel samenlevingen wordt verslaving gezien als een gebrek aan wilskracht of morele zwakte, in plaats van een medische aandoening. De media draagt ook bij aan deze misvattingen door vaak een sensationeel en vertekend beeld van verslaving te presenteren, waarbij de nadruk ligt op extreme gevallen en negatieve gevolgen zonder aandacht te besteden aan de onderliggende oorzaken en mogelijke herstelopties.

De impact van stigma’s

De negatieve beeldvorming rond verslaving kan verwoestende gevolgen hebben voor degenen die eraan lijden. Het kan leiden tot zelfstigma, waarbij individuen hun eigenwaarde verliezen en het moeilijk vinden om hulp te zoeken. Zelfstigma kan gevoelens van schaamte, schuld en waardeloosheid versterken, wat de cyclus van verslaving kan verergeren.

Daarnaast kan de negatieve beeldvorming de toegang tot behandeling en herstel belemmeren. Mensen met een verslaving kunnen bang zijn voor veroordeling of afwijzing, waardoor ze minder snel hulp zoeken. Dit kan leiden tot een verdere verslechtering van hun gezondheid en welzijn. Bovendien kan deze negatieve beeldvorming de reactie van zorgverleners en maatschappelijke instellingen op mensen met een verslaving beïnvloeden, wat leidt tot onvoldoende zorg en ondersteuning.

Afkickkliniek Zuid afrika

Hoe we deze stigma’s kunnen aanpakken


Het aanpakken van stigma rondom verslaving vereist een gezamenlijke inspanning op verschillende niveaus. Ten eerste is het geven en krijgen van goede educatie. Door mensen bewust te maken van de complexiteit van verslaving en de factoren die eraan bijdragen, kunnen we misvattingen verminderen en empathie vergroten. Educatie moet zich richten op het feit dat verslaving een chronische ziekte is, vergelijkbaar met diabetes of hartaandoeningen, en dat herstel mogelijk is met de juiste behandeling en ondersteuning. 

Daarnaast is het belangrijk om de taal die veelvoudig gebruikt wordt te heroverwegen. Woorden kunnen krachtig zijn en het kan stigma’s versterken. Termen zoals ‘verslaafde’ en ‘junkie’ dragen bij aan de dehumanisering van mensen met een verslaving. In plaats daarvan kunnen we kiezen voor termen zoals ‘persoon met een verslaving’ of ‘persoon in herstel’, die de nadruk leggen op de mens achter de aandoening.

Stoppen met alcohol effecten

empathie en ondersteuning

Zoals eerder vernoemd is het tonen van empathie jegens mensen met een verslaving belangrijk. Verslaving treft mensen uit alle lagen van de bevolking en kan iedereen overkomen. Door empathie te tonen en mensen met een verslaving te behandelen met respect en mededogen, kunnen we bijdragen aan een cultuur van acceptatie en steun.

Praktische manieren om empathie en ondersteuning te bevorderen zijn onder meer het delen van persoonlijke verhalen van herstel, het betrekken van mensen met eigen ervaring bij bewustwordingscampagnes en het creëren van veilige ruimtes waar mensen openlijk over hun ervaringen kunnen praten zonder angst voor veroordeling.

Sta samen sterk


Het is belangrijk om te onthouden dat een verslaving iedereen kan overkomen. Zodra iemand ermee te maken krijgt, moeten we beseffen dat er een mens schuilgaat achter die verslaving. Het is een sluipende ziekte die iemand onherkenbaar kan veranderen, in zowel uiterlijk als gedrag. Wat begint als een eenmalig gebruik op een festival kan al snel uitmonden in een verslaving. Het gebruik van drugs is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen, wat een zorgwekkende trend is. Hierdoor bestaat het risico dat het aantal verslaafden zal stijgen. In plaats van afstand te nemen en te denken dat mensen hier zelf voor hebben gekozen, kunnen we beter empathie tonen en de persoon in kwestie aanmoedigen om hulp te zoeken. Met begrip en ondersteuning kan de verslaafden de weg naar herstel vinden.

White River Recovery biedt ondersteuning

Bij White River Recovery omarmen we een cultuur van begrip en ondersteuning. In tegenstelling tot de heersende stigma’s rondom verslaving, erkennen wij dat verslaving een complexe ziekte is die mensen van alle achtergronden kan treffen. We begrijpen dat de weg naar herstel niet alleen fysiek, maar ook emotioneel en mentaal uitdagend kan zijn. Onze kernwaarde is het creëren van een omgeving zonder oordeel, waarin individuen kunnen herstellen en zich kunnen ontwikkelen. We streven ernaar om een veilige haven te zijn waar mensen zich gesteund voelen.

Onze aanpak is holistisch en met een focus op persoonlijke groei. Daarbij gaan we werken aan het herwinnen van de controle over je eigen leven. We geloven in de kracht van gemeenschap en moedigen onze cliënten aan om samen te werken, hun ervaringen te delen en elkaar te ondersteunen. Bij White River Recovery is er geen plaats voor stigma; alleen begrip, acceptatie en hoop voor een betere toekomst.

Heb jij een verslaving of ken jij iemand uit jouw omgeving die verslaafd is? Neem vrijblijvend contact met ons op en wij helpen jou graag verder. Onze afkickkliniek bevindt zich in het hart van Zuid-Afrika. Deze omgeving biedt de rust die nodig is om het balans in ziel, lichaam en geest te herstellen.

Of je je nou wilt aanmelden om met de behandeling te beginnen, of je een vraag hebt over de behandeling, contact opnemen met ons opnameteam is de eerste stap. Een ervaren toelatingscoördinator zal je te woord staan en je vanaf daar verder helpen.

  Het stigma rondom verslaving

  Drugsgebruik onder jeugd: Een stijgende trend?

  In de recente jaren is er een toenemende bezorgdheid over het drugsgebruik onder de jeugd. Dit is fenomeen is niet alleen een uitdaging voor de volksgezondheid, maar heeft ook diepgaande maatschappelijke gevolgen. Laten we dit probleem nader bekijken en proberen te begrijpen waarom steeds meer jongeren met drugs beginnen.

  Lees Meer

  Het stigma rondom verslaving

  Verslaving is een complexe aandoening die verschillende negatieve stereotypen en stigma's met zich meebrengt. Deze vooroordelen kunnen niet alleen degenen treffen die lijden aan verslaving, maar kunnen ook de toegang tot behandeling en steun belemmeren. Er bestaan tegenwoordig nog veel misvattingen over verslavingen.

  Lees Meer

  Wanneer ben je een alcoholist?

  Wanneer ben je een alcoholist? Structureel drinken en verslaafd zijn aan alcohol blijft een vage grens. In onze samenleving wordt het consumeren van alcohol vaak als normaal beschouwd.

  Lees Meer