VERSLAVING behandelen

De opkomst van designer drugs

Je hebt het misschien wel is voorbij horen komen “Designer drugs”. Een zorgwekkende ontwikkeling wat zorgt voor veel problematiek rondom drugsgebruik. Er duiken steeds meer nieuwe varianten op en waarvan niet altijd duidelijk wat er precies in zit. Wij vertellen jou graag meer wat designer drugs precies zijn en welke gevaren het met zich mee brengt. Het is belangrijk dat iedereen bewust is en wordt over drugsgebruik. 

Wat zijn designer drugs?

Om te beginnen, wat zijn designer drugs precies? Deze term wordt de laatste jaren steeds vaker gebruikt. Het zijn synthetische stoffen die zich onderscheiden van traditionele drugs. Het grote verschil ligt in hun oorsprong en samenstelling. Anders dan bij de harddrugs, worden designer drugs gemaakt om de effecten van bekende drugs na te maken. Gedurende het produceren ontstaan er nieuwe chemische samenstellingen. Dit leidt dat de drugs nog niet illegaal zijn omdat de variant niet is opgenomen in de Opiumwet. Deze aanpassingen zorgen ervoor dat het voor de overheidinstanties moeilijk is om te snel in te grijpen. Het is en blijft een kat-en-muisspel tussen producten en wetgevers. De situatie is complex en gevaarlijk, want de markt wordt als maar groter.

De opkomst van designer drugs

Hoe verslavend zijn designer drugs?

De chemische samenstelling van designer drugs varieert sterk en leidt tot verschillende effecten. Sommige gebruikers kunnen worden aangetrokken tot de onvoorspelbaarheid en intensiteit van deze effecten. Dit maakt de kans op herhaaldelijk gebruik groter. 

De mate van verslaving kan per variant verschillen, maar over het algemeen zijn deze drugs zeer verslavend. Neem als voorbeeld maar 3-mmc, 4-mmc (miauw). Deze varianten zijn extreem verslavend. Steeds meer verslaafden melden zich ook aan bij een afkickkliniek.

Als je hieraan verslaafd bent is het zelfs gevaarlijk om abrupt stopt met gebruiken. Het afkickproces moet gebeuren onder medisch toezicht.

Welke populaire designer drugs zijn er?


De afgelopen jaren zijn er al diverse populaire designer drugs op de markt gekomen. Dit zijn enkele bekende die grootschalig zijn gebruikt:

 • 4-mmc: Dit wordt ook wel miauw genoemd. Deze drug heeft een vergelijkbaar effect met XTC en Cocaïne.
 • 3-MMC: Deze variant staat bekend als “poes” en is ontwikkeld omdat 4-mmc illegaal werd. Hedendaags is 3-mmc ook officieel illegaal.
 • 2C-B: Een trip drug die ervoor zorgt dat je bij gebruik gaat hallucineren.
 • GBL: Deze stof is afgeleid van GHB en heeft gelijkenissen in de werking. Zowel GBL als GHB komen uit een laboratoria.

Is het gebruik van designer drugs gevaarlijk?

Het gebruik van designer drugs brengt aanzienlijke gevaren met zich mee. De chemische samenstelling van deze synthetische stoffen zijn complex en vaak onvoorspelbaar. Het risico op ongewenste en ernstige bijwerkingen is hoog. Deze drugs zijn vaak aantrekkelijk omdat ze de effecten van traditionele drugs nabootsen. Echter wordt de impact van deze chemische variaties onvoorspelbaar.  

Bij de productie van designer drugs wordt er niet nagedacht over hygiëne of veiligheid. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van goedkope grondstoffen en ontbreekt er essentiële informatie over de juiste dosering. Dit leidt tot een verhoogd risico op onveilig gebruik. Bij sommige drugs zijn langetermijneffecten en bijwerkingen nog onbekend. Dit brengt extra gezondheidsrisico’s met zich mee. In sommige gevallen  zijn er zelfs levensbedreigende complicaties. Het is belangrijk dat de bewustwording wordt vergroot om de gevaren te benadrukken en maatregelen te nemen om schadelijk gebruik te minimaliseren.

De rol van online platforms

Het gebruik en de groeiende verslavingsproblematiek wordt steeds vaker in de media besproken. Dit heeft een positieve ontwikkeling op het gebied van meer bewustzijn creëeren. Ex-verslaafden willen mede door het delen van hun persoonlijke verhaal andere waarschuwen. Dit draagt bij aan het doorbreken van taboes omtrent verslaving. Hoewel we nog ver verwijderd zijn van een oplossing, groeit de erkenning voor de problemen die voortkomen uit een verslaving. Deze toename in openheid is een stap in de juiste richting. 

Echter, hebben online platforms ook een keerzijde. De platforms maken het makkelijker om aan deze schadelijke stoffen te komen. Dit vergroot het risico op gebruiken. Balanceren tussen bewustwording en preventie blijft essentieel. De positieve stappen in het doorbreken van taboes moeten niet teniet worden gedaan door de toenemende beschikbaarheid van drugs.

Zijn designer drugs verslavend

Bewustwording

In het toenemende aantal gevallen van verslaving en de ernstige gezondheidsrisico’s, is het essentieel dat er bewustwording in de samenleving wordt gecreëerd. Weet wat je gebruikt en wat de mogelijke risico’s zijn.

Voorlichtingscampagnes, zowel online als offline, kunnen mensen informeren over de gevaren van designer drugs. Waarschuw jezelf en andere om risico’s te verminderen.

Hulp en behandeling

Hulp krijgen en het volgen van een behandeling is cruciaal wanneer je verslaafd bent aan drugs. Het volgen van een gespecialiseerd behandelprogramma vergroot de kans op het overwinnen van de strijd tegen verslaving. Aanmelden voor een afkickkliniek vereist moed. Het begint bij het moeten erkennen dat ze verslaafd zijn en hulp nodig hebben. Deze stappen zijn helaas nog niet zo makkelijk en kosten tijd. Het is moeilijk om zelfstandig te kunnen afkicken. Dit komt doordat het lichaam met zichzelf gaat vechten wanneer de gebruiker niet meer gebruikt. Omdat abrupt stoppen in bepaalde gevallen zelfs gevaarlijk kan zijn, is het raadzaam om dit proces door te gaan onder medisch toezicht.  

De opkomst van designer drugs vereist aandacht, bewustwording, en proactieve maatregelen. Door de risico’s te begrijpen en bewustwording te vergroten kan er gezamenlijk gewerkt worden aan het verbeteren van deze toenemende problematiek.

Of je je nou wilt aanmelden om met de behandeling te beginnen, of je een vraag hebt over de behandeling, contact opnemen met ons opnameteam is de eerste stap. Een ervaren toelatingscoördinator zal je te woord staan en je vanaf daar verder helpen.

  De opkomst van designer drugs

  Drugsgebruik onder jeugd: Een stijgende trend?

  In de recente jaren is er een toenemende bezorgdheid over het drugsgebruik onder de jeugd. Dit is fenomeen is niet alleen een uitdaging voor de volksgezondheid, maar heeft ook diepgaande maatschappelijke gevolgen. Laten we dit probleem nader bekijken en proberen te begrijpen waarom steeds meer jongeren met drugs beginnen.

  Lees Meer

  Het stigma rondom verslaving

  Verslaving is een complexe aandoening die verschillende negatieve stereotypen en stigma's met zich meebrengt. Deze vooroordelen kunnen niet alleen degenen treffen die lijden aan verslaving, maar kunnen ook de toegang tot behandeling en steun belemmeren. Er bestaan tegenwoordig nog veel misvattingen over verslavingen.

  Lees Meer

  Wanneer ben je een alcoholist?

  Wanneer ben je een alcoholist? Structureel drinken en verslaafd zijn aan alcohol blijft een vage grens. In onze samenleving wordt het consumeren van alcohol vaak als normaal beschouwd.

  Lees Meer